Mediatraining toegespitst op schrijvende pers

Hoe uw bedrijf in het nieuws komt bepaalt voor een groot deel het vertrouwen in uw organisatie. Maar helder communiceren in dag-, week-, maand-, vak- en opiniebladen, en op radio en televisie is niet eenvoudig. Daar komt bij dat zeker ondernemingen in de informatietechnologie (IT)-sector gewend zijn op hoog technisch niveau te communiceren, een niveau dat echter niet voor iedere doelgroep wenselijk of begrijpelijk is.

In onze mediatraining leert u bewuster – en dus effectiever – omgaan met de media. In een aantal proefinterviews confronteren we u met verschillende interviewtechnieken en journalistieke manieren van aanpak. Die interviews gaan over uw eigen bedrijf, met uw communicatiestrategie en -boodschap(pen) als uitgangspunt. Mochten deze nog niet duidelijk omschreven zijn kunnen wij met onze workshop ‘Positionering en kernboodschappen’ uitkomst bieden.

Deze training is niet alleen bedoeld voor officiële woordvoerders van ondernemingen, maar ook voor bijvoorbeeld productmanagers die contact hebben met media.

De training duurt één dag of een dagdeel (afhankelijk van het aantal deelnemers).