Solutions & Services

IT-bedrijven spreken graag over oplossingen. Meestal  gaat het om combinaties van zakelijke software en diensten die voor een bedrijf een specifiek bedrijfsproces automatiseren.  Organisaties stellen steeds stringentere eisen aan deze oplossingen.  De belangrijkste eis is wel dat deze oplossing bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. De investering  in de oplossing moet renderen. Dat stelt weer bijzondere eisen aan de IT-leverancier. Die moet ervoor zorgdragen dat zijn oplossing  optimaal is afgestemd op de business van zijn klant en de nodige flexibiliteit biedt om ook veranderingen in de markt te blijven ondersteunen.

De grote beweging op dit moment is naar de cloud. Oplossingen samengesteld uit diensten die via internet worden geleverd.  Het geeft bedrijven nieuwe mogelijkheden om hun IT in te richten, zonder torenhoge investeringen, zonder dat zij zelf diepgaande kennis in huis moeten hebben en zonder dat zij zich over het beheer zorgen hoeven te maken.

Wij kunnen op basis van onze diepgaande ervaring en inzicht in IT-ontwikkelingen, aanbieders van oplossingen en diensten helpen met hun(interactieve) communicatie naar hun doelgroepen.  Wij houden voortdurend een vinger aan de pols. Wat speelt er in de markt, welke veranderingen worden verwacht, hoe kan daar op ingespeeld worden, hoe sluit het aanbod aan bij de behoefte. En dat vormt de basis van relevante communicatie, via social media net zo goed als via traditionele media.

(actuele cliënten in kleur; voormalig cliënten in grijs)
hdsMicrosoftNexocialnexocialTotal Specific Solutions